Sct. Hans Haveforening

Træbeskæring

Der er lejet en bomlift med 20 meter hejs. Peter i have 13 er uddannet til at køre sådan en maskine, så han vil være behjælpelig med det. 


Maskinen kommer den 29/10-21 kl. 8:00 og bliver hentet igen Mandag den 1/11-21 kl. 8:00 
Så brugstiden er fredag, lørdag og søndag i alt 16 timer. 
 
Vi skal have beskåret foreningens træer og store buske som første prioritet.
Resten af tiden kan bruges i foreningens haver. Så byd ind hvis I har noget der skal skæres ned, så kan i, (mod en lille egenbetaling på 200 kr i timen, som dækker en lille del af leje udgiften) få hjælp til dette. 
 
Peter køre maskinen, man kan som have-lejer blive hejst op, så man selv kan skære ned eller hvis man ikke er tryg ved det, kan Peter også skære. 
Man fjerner selv det der bliver skåret ned. 
 
Tilmeld jeres opgave ved at sende en mail, gerne med billede af hvad der skal beskæres, så opgaven kan vurderes i tidsbehov.
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 

Sct. Hans

Generalforsamling Dagsorden

Generalforsamling 02/11 2021 kl. 19:00 Folkebo, Skovsbovænget 10. 

1- Valg af dirigent

2- Valg af Referent

Pause, så dirigenten kan læse hvad dirigentens rolle er til generalforsamlingen.  

Hente noget drikkelse eller holde rygepause.

3- Godkendelse af dagsorden ved dirigenten.

4- Nedsættelse af stemmeudvalg.

5- Bestyrelsens beretning ved formanden.

6- Fremlæggelse af revideret regnskab.

2019 og 2020

7- Indkomne forslag. 

1-“grus-vandring” gang 1, Dræn på vejen??(have 11)

2-Vinter-hane gang 1A (have 118)

3- udvidet åbning af vand i haverne.(have 118)

8. Fastlæggelse af haveleje, 

 • Lejestigning 300,- til alm. prisstigninger og opsparing (fremtidige helårsvand) grundet stigning fra havelodselskabet og Odense Renovations affald sorteringsordning. Plus en stigning så vi kan begynde at spare op til nye vandrør i foreningen, da de gamle er ved at være 50 år gamle, og på sigt jo skal skiftes.

Bestyrelsens forslag til  

 • Lejestigning 300,- til alm. prisstigninger og opsparing (fremtidige helårsvand). 

 • Honorar til toilet pasning stige så det svarer til minimum have-lejen rundet op. 3300-3500 pr år. 

 • Honorar sættes op til 1.500,- per. kvartal til bestyrelsesmedlemmer det er 6.000,- om året (30.000.- ialt) 

 • Honorar sættes op til 2.500,- per. kvartal til forperson (mand/kvinde) og kasserer det er 10000,- om året (20.000,- ialt)

Bestyrelsesmedlemmerne honoreres efter deltagelse, altså hvis man ikke yder, får man ikke noget honorar.

Sammenlignet med havelodselvskabets bestyrelse der hver får gennemsnitlig 30.000,- om året (150.000,- ialt om året), er det vel en ok pris for det arbejde der laves i vores forening.

8- Valg til bestyrelse.

 • Formanden (2 år i lige år) valgt i 2021 frem til februar 2022 (dagsorden, info om post til møderne, kontakt til medlemmer og samarbejdspartner) 

 • Kasserer (2 år i ulige år)(regnskab, udlægskasse fremlægges ved hver bestyrelsesmøde)

 • Bestyrelsesmedlem ( 2 år i lige år) valgt i 2021 frem til februar 2022 (salg af haver)

 • Bestyrelsesmedlem (2 år i ulige år) (næstformand, samarbejde med vurderingsudvalget, renovation ansvarlig)

 • Bestyrelsesmedlem (2 år i lige år) valgt i 2021 frem til februar 2022 (sekretær, referater, breve/mails osv)

 • Bestyrelsesmedlem (2 år i ulige år) (IT-ansvarlig, hjemmeside facebook osv.)

 • Bestyrelsesmedlem (2 år i lige År) valgt i 2021 frem til februar 2022 (vand ansvarlig)

 • 2 Suppleanter for 1 år (honorar hvis der skal trædes ind)

9 - Revisor valg

 • 1 revisor for 2 år (ulige år)

 • 1 revisor for 2 år ( lige år) valgt i 2021 for 1 år

10 - Festudvalgs Valg.

 • 2 medlemmer for to år: (vælges i lige år) 2021 frem til februar 2022 (1500,- om året)

 • 3 medlemmer for to år: (vælges i ulige år) (1500,- om året)

 • 1 suppleant for et år: ( vælges hvert år)  (får hvis der skal trædes til)

11. Vurderingsudvalg: 

5 medlemmer

 • 2 medlemmer for et år (lige år) 2021 frem til februar 2022

 • 3 medlemmer for to år (ulige år) 

så vi ikke skal have alle på kursus hvert år. 

(2 deler 500,- ved hver vurdering, der er mellem 10-25 vurderinger om året i egen forening)

12 - Eventuelt.

Afslutter med en franskbrødsmad med ost og en øl/vand.

PS. tilmeld jer senest den 28/10-21 via mail scthanshaveforening@gmail.com eller sms på 28403172 så vi ved hvor mange der skal bestilles brød til. 

 

Fælles arbejdsdag

Årets sidste arbejdsdag den 31-10-2021

 

SÅ holder vi sidste fællesarbejdsdag søndag den 31-10-2021 kl. 12:00

Vi mødes på p-pladsen, hvor vi fordeler opgaverne. Opgaverne er som følgende og måske flere alt efter hvor mange der kommer.

-          Græstrimning på fællespladsen, p-pladsen, langs hække ved fællesgangen (p-plads til toilettet)

-          Trimning af foreningens træer og anden bevoksning.

-          Oprydning

-          Vinterklargøring af foreningen

 

Så tag endelig redskaber med til arbejdsopgaverne.

 

Vi arbejder frem til 15:30-15:45 og slutter af med at drikke kaffe/sodavand/øl og spise noget kage.

 

Tilmelding med sms til Bettina på 28403172 eller Dorthe 26716167

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Sct. Hans

Generalforsamling 2021

Generalforsamlin 2021 vil blive afholdt den 2 November kl:18:30.  På adressen: Skovsbovænget 10 Odense M, i havelodsselskabets lokaler.

Medlemmer der har oplyst bestyrelsen om deres korrekte email og husket at oplyse bestyrelsen om email ændring, vil få sendt invitation ud samt dagsorden, senest 14 dage før mødet.

Alle forslag skal sendes til scthanshaveforening@gmail.com senest den 11 Oktober, for at komme med på dagsordenen.

 

Vi håber at alle vil deltage.

 

Vh. Bestyrelsen

Havevandring 2021

 

Havevandring 5/10-2021

 

Vi så efter følgende i 2020, og det vil blive gentaget i 2021:

 

- Hække klippet (alle sider)

- Ukrudt under hække (alle sider)

- Hæk højde (mod gangen accepters max. 150 cm, mellem haverne max. 180 cm, det samme mod Egebæksvej og Victoriagade)

- Bevoksning der er på vej over de tilladte 450 cm (ordensreglerne punkt 4)

- Vejhold (ordensreglerne punkt 9)

- Have holdes ryddelig og bygninger vedligeholdes (ordensreglerne punkt 1)

 

🙈 Det udløser et gebyr på 500,- hvis der skal sendes en hilsen pr. brev.

Som indbetales til foreningskontoen senest 8 dage efter modtagelsen af brevet. 

Auktion

Have 79, gang 3.            Budstart 5.000,-

Før du afgiver et bud, så tag ned og se haven (Vi forventer at haven er set inden budafgivelse)

og send dit bud til scthanshaveforening@gmail.com

eventuelle spørgsmål kan stilles på samme mail.

Bud modtages frem til d. 22/10-2021 kl. 12:00

Dagens højeste bud ligges på hjemmesiden hver dag kl. 12:10.

Købes som beset, køber forpligter sig til at overholde alle gældende regler i foreningen. 

Vinder buddet: 15.500,00 den. 22/10-2021 

‐-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oven i købsprisen lægges et gebyr på 500,- for indmeldelse i haveforeningen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Toilettank

Der er sat en alarm på vores tank ved fællestoilettet, som giver lyd og rødt blink,

når det er tid at den skal tømmes. Alarmen sidder lige inden for døren til venstre i toiletbygningen. 

Hvis alarmen lyder kan lyden slået fra, men husk at sende en mali til

scthanshaveforening@gmail.com

så vi kan bestille tømning. 

 

Med venlig hilsen 

På bestyrelsens vegne

Bettina Wortmann 

PS. Billedet er bare et eksempel 😉

Haveaffald pladsen

Vi har fået en henvendelse fra Odense Renovation, Græstørv er IKKE haveaffald men jord affald og det skal man selv køre på genbrugspladsen. 

Det er ikke muligt for os at komme af med jordaffald, med mindre vi hyre nogen til det og sender regningen til dem der har smidt det der.

Hvis man har haveaffaldet på sin trailer, så kør det dog på genbrugspladsen....den har åbent alle dage mellem 7-18 alle hverdage og 9-18 weekend og helligdage

 

 Så hvis I ønsker at vi skal blive ved med at have denne mulighed, bliver I nød til at tænke jer om og ikke misbruge at muligheden er der. 

Det samme gælder husholdningsaffaldet husk at sortere og tænk jer om. Kør det der skal på genbrugspladen, der ned. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen

Tilmelding til betalingsservice

 
Venlig service mulighed for at tilmelde have lejen til betalingsservice:

bruge dette link, jeres medlemsnummer finder I på jeres haveblad eller I kan skrive en mail og vi kan sende til det jer. 

https://www.betalingsservice.dk/BS/?id=3&pbs=09881670&pbscheck=G8NP4t8nC1Oys2GJsA4vjQ%3D%3D&dbnr=&dbgr=00001&kundenrLabel=medlemsnr.&version=2

 

Kære med kolonister

 

Et lille opråb. 

Er I ikke søde alle sammen og tænke på at vores plads til grønt haveaffald er til netop det, grønt haveaffald IKKE fliser, trækasser, trykimpreneret træ, stolper, gamle dørmåtter osv.

Måske I er vant til at der er en vicevært/varmemester der hvor I bor, men det er der ikke i foreningen, her er vi alle viceværter/varmemestre og det er nødvendigt at vi alle tager ansvar for at overholde aftalerne vi laver med hinanden og med f.eks. renovationen for at det kan blive ved med at fungere. 

ROTTER: De hygger sig i den varme kompost, hvis vi lægger æbler, grønsager, nødder osv. er det mad til dem også, så lad dette gå i containeren til madrester. Undlad at fodre fuglene ved fodrebrættet, da dette også er mad til rotter når det falder ned på jorden. 

Det betyder også at vi alle må tage ansvar for at holde det pænt og ryddeligt på affalds/grønt-pladsen. Så måske hvis vi alle tog en rive med ned og river lidt sammen når man alligevel skal af med haveaffald, så er vi alle med til at sørge for at det ser pænt ud på p-pladsen.😀 

med venlig hilsen

Bestyrelsen

Vigtigt

Covid-19

NYT fra Kolonihaveforbundet

På grund af aftenens pressemøde om coronavirus er det nu vores anbefaling, at alle haveforeninger, uanset størrelse og faciliteter, udskyder planlagte generalforsamlinger i mindst 14 dage og følger de retningslinjer, som Sundhedsministeriet dikterer.

Dette følger vi også i vores forening.
Der kommer nyt på denne side, mail og i tavlerne, når vi ved hvornår det så bliver.
Hilsen
Bestyrelsen

 


 

Hvis der er nogle spørgsmål, forslag, eller klager, bedes i sende os en mail: scthanshaveforening@gmail.com, eller andet på skrift, eventuelt i postkassen ved fælleshuset med navn, have nr. og kontaktoplysninger.

Alt andet vil ikke komme i betragtning.

 

Hjemmesiden er stadig under modernisering/ændring.  Dette kan tage noget tid.

 

Mvh.

Bestyrelsen

 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

01.12 | 20:39

Hej,
Måske andre havemennesker kan få gavn af denne fine guide:
http://designerstuen.dk/baeredygtige-moebler
Mange af os går op i bæredygtighed nemlig

...
24.05 | 12:40
Haver til salg har modtaget 4
21.05 | 14:41
Kontakt Bestyrelsen har modtaget 8
19.05 | 22:18
Vigtige information har modtaget 9
Du kan lide denne side