Referat

Referat af Generalforsamlingen i Sct. Hans haveforening,

 

Tirsdag d. 7/2 - 2017 kl. 18.00 på Sct. Hans skole.

 

Fremmødt var repræsentanter for 49 haver.

 

1. Valg af dirigent og godkendelse af dagsorden og stemmeudvalg:

 

a) Dirigent: valgt blev Peer Locher have 33. Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt. Dagsordenen blev godkendt.

 

b) Stemmeudvalg: Lone, Annette og Tina

 

2. Bestyrelsens beretning:

Fremlagt af formanden Peter:

Beretningen er vedhæftet.

Der kom et spørgsmål til vores vedtagelse på generalforsamlingen 2016 om at bestyrelsen skulle komme med et oplæg omhandlende helårsvand og kloakering af fælles toiletterne. Bestyrelsen har haft en turbulent tid, de havde fået et overslag, Dette kunne ikke stilles til afstemning da det ikke var på dagsorden.  Da der manglede nogle udregninger besluttede generalforsamlingen: Der skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling i løbet af foråret, hvor følgende skal afklares:

Pris for helårsvand, kloakering og efterisolering af toilethuset, samt finansiering heraf. For at det kan komme til afstemning.

Bestyrelsens beretning blev godkendt.

 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab:

Bettina gennemgik regnskabet og der kom efterfølgende en del afklarende spørgsmål, som kassereren fik svaret på, på tilfredsstillende vis.

Regnskabet blev godkendt.

 

4. Indkomne forslag og fremlæggelse af vejledende budget:

 

a. Forslag stillet af kassereren. Havelejestigning på 300 kr./år med baggrund i øgede udgifter til leje, toilettømning og investering i kloakering/helårsvand.

Der blev begæret skriftlig afstemning.

Denne blev erklæret ugyldig, da der var flere afgivne stemmer end der var stemmeberettigede. Derefter blev afstemningen gentaget. Ja/nej: 47/50 forslaget blev dermed forkastet.

 

b. Forslag stillet af Kristian. Fjernelse af bøde ved udeblivelse fra fælles arbejdsdage. Deltagelse gøres frivilligt og deltagerne belønnes, i stedet for manglende deltagelse straffes, det kunne f.eks. være 25% reduktion af haveleje.

Forslaget blev forkastet.

 

c. Forslag stillet af Annette og Kim Aagaard have 23. Oprettelse af festudvalg på 3-5 personer, samt kassereren, festudvalget får et startbeløb på 2000 kr. og afregner løbende.

Forslaget blev vedtaget.

Til festudvalget blev, foruden kassereren, valgt: Annette have 39, Annette have 23 og Henning have 24.

 

d. Forslag stillet af Pia Højlund have 49. Sommeraktivitet: Bedsteforældre og børnebørn dag med historiefortælling og lege.

Forslaget blev godkendt.

 

e. Forslag stillet af Jesper have 118. Havevandring: Der sættes en seddel op med de haver der har en udfordring inden man sender et gebyr, så der gives en frist på 2 uger hvor man så igen går en runde og ser om tingene er i orden og først derefter udsender brev med gebyr.

Forslaget blev forkastet.

 

f. Forslag fra bestyrelsen. Bestyrelsesgodtgørelse: At bestyrelsesgodtgørelsen bliver udbetalt hvert kvartal, efter gældende regler fra skat, og ikke som nu en fri haveleje.

Forslaget blev vedtaget.

 

g. Det vejledende budget blev fremlagt og godkendt, med følgende ændring til det på generalforsamlingen uddelte materiale, da kassererens forslag om stigning af haveleje tidligere blev nedstemt, skal posten for haveleje på budgettet reduceres tilsvarende.

 

5. Valg:

 

a) Kasserer: Pia Højlund have 49

 

b) Bestyrelsesmedlem for 1 år: Henning Risbjerg have 89

 

c) Bestyrelsesmedlem for 2 år: Henning Rosenbæk have 24

 

d) 2 suppleanter for et år: Christian Milwertz have 29 (1. suppleant) og Kim Aagaard have 23 (2. suppleant).

 

e) Revisor for 2 år: Karin Steiness have 99

 

f) Revisor suppleanter for 1 år: Peer Locher have 33 (1. suppleant), Bettina Wortmann have 13 (2. suppleant).

 

6. Valg af delegerede til repræsentantskabsmødet i Odense Havelodsselskab, bestyrelsen konstituerer selv repræsentanter hertil på næstkommende bestyrelsesmøde.

 

7. Nedsættelse af vurderingsudvalg for et år: Bettina Wortmann have 13 og Christian Milwertz have 29.

 

8. EVT: Tak for et godt møde.

 

 

 

 

 

                                   Generalforsamling i H/F Sct. Hans. D. 7/2-2017.

Velkommen!!

Før vi går i gang synes jeg vi skal mindes dem vi har mistet i 16’. Lad os holde 1 minuts stilhed.

Så skal vi have fundet en dirigent, bestyrelsen foreslår Peer Have 33.

 

Beretning.

 

Vi har været noget udfordret i sæson 2016. Da vi som alle ved, satte kommunen de enkelte bestyrelser. rundt om i foreningerne til at lave et ”let” registreringsarbejde. Dette viste sig dog at være noget mere end først antaget. Dette arbejde skulle gøres inden den 01/10/2016, vi har i bestyrelsen hele tiden sagt at vi ikke ønskede at lave kommunens arbejde. Men vi havde ikke noget valg, så det blev gjort.

Vi har også været udfordret med alle de nye elektroniske ting, som vi skulle vende os til bl.a. vurderingssystemet, salgssystemet etc. Det er nogle af de ting der har givet interne og eksterne konsekvenser for vores bestyrelse. Bl.a. havde vi et bestyrelsesmedlem der ikke ønskede at bruge de nye elektroniske løsninger og derfor valgte at trække sig.

Et lod mere for bestyrelsen har været at rydde op i alle de ting der har overlevet tidens tand og et skadet foreningshus og varetage vedtægterne. Dette har haft den konsekvens at et bestyrelsesmedlem trak sig da det var for ubehageligt med alle de sure miner der kom fra medkolonister.

Husk på at bestyrelsen er valgt til at håndhæve regler og vedtægter som er bestemt via havelodsselskabet og lejekontrakten med Odense kommunen, for at foreningen ikke kan blive opsagt af deres lejekontrakt, så der ikke er nogen kolonihaveforening.

Så derfor syntes jeg at man skal tænke sig godt om inden man siger ja til at indgå i bestyrelsesarbejdet, ”da det ikke altid er en dans på roser og der kommer sjældent andet end sure miner retur”, men lige kigger indad og mærker efter om man har viljen, overskuddet og energien til det, da resten af bestyrelsen er afhængig af at man trækker sin del af læsset. Vi vil derfor gerne takke for de positive tilbagemeldinger, som der også har været mange af i 2016, det er dem der gøre at man kan bære alle de utilfredse tilbagemeldinger, da det er dem der fylder da alle i bestyrelsen ønsker at gøre flest mulig tilfredse.

Vi har undersøgt om der ligger nogle særregler for vores haveforening i forhold til vedtægter og ordensreglementet. Vi har ikke kunnet finde nogen, og det har havelodsselskabet heller ikke. Så derfor er den regel med hæk højden og hvad man ellers kan komme i tanke om ikke gældende. Det kan godt være at det har været til afstemning på en generalforsamling engang, men så kom det aldrig kommet videre. For som med alt andet der skal ændres i vedtægter, skal det op på repræsentantskabsmødet i havelodsselskabet og der skal det så godkendes og indskrives i vedtægterne for at det er gældende.

Det er også sådan at vi alle skal have en lejekontrakt på vores havelod, men det er gået op for os at det ikke er alle der har det. Det er noget der skal styr på i 2017, så hvis du allerede ved at du ikke har en lejekontrakt så kontakt mig på foreningens mailadresse så vi kan få lavet en aftale om at få skrevet en lejekontrakt. De haver der har udfordringen bliver slået op på vores hjemmeside, så kan man der se, om man har behov for at lave en aftale. Dette ikke under kommentar på hjemmesiden. Vi håber at sæsonen 2017 bliver mere rolig og uden alt for meget turbulens.

Vores arbejdsdage forløb rigtig godt, der blev arbejdet igennem af alle og en stor tak til alle som deltog.

I 2016 er der blevet solgt 7 haver og der er på nuværende 2 haver til salg hvoraf der er bud på den ene.

Vores præmiehaver i 2016 skal også nævnes

Jethe i have nr. 25 modtog byens ærespræmie, Henning i have nr. 89 modtog Sct. Hans ærespræmie, af 1. præmier var der 3 stk. og det er Tina have nr. 33, H.C. have nr. 86 og Kate i have nr. 65, vi ønsker stort tillykke med det flotte resultat. Lad os give dem en hånd.  

Til slut vil vi gerne sige TAK til alle medlemmer for den store indsats de har lagt i foreningen i 16`. Vi vil også gerne sige en særlig tak til alle med en tillidspost for deres store arbejde og indsats.

 

 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

01.12 | 20:39

Hej,
Måske andre havemennesker kan få gavn af denne fine guide:
http://designerstuen.dk/baeredygtige-moebler
Mange af os går op i bæredygtighed nemlig

...
24.05 | 12:40
Haver til salg har modtaget 4
21.05 | 14:41
Kontakt Bestyrelsen har modtaget 8
19.05 | 22:18
Vigtige information har modtaget 9
Du kan lide denne side