Generalforsamling referat 2020

Referat af generalforsamling sct. Hans haveforeningen

Mandag d.17/2 2020

Fremmøde 36 haver

 1. Valg af dirigent : Mikkel have 96

 2. Valg af referent: Karin 99

 3. Godkendelse af dagsordenen: GODKENDT

 4. Nedsættelse af stemmeudvalg: Rie 92, Malene 100, Kirsten 44

 5. Bestyrelsens beretning: se vedhæftet dokument ingen spørgsmål. Beretning GODKENDT

 6. Fremlæggelse af revideret regnskab ved kassereren Betina: med udgangspunkt i bestyrelsens beretning havde man prioriteret en høj fælles aktivitetsniveau derfor valgte man at støtte sommerfesten og andre aktiviteter, derved overskred man det budgetteret beløb, til gengæld fravalgte man bestyrelses udflugten. Vedligeholdelse/nyanskaffelser på 74.274 kr. er en konsekvens af beslutningen på ekstraordinær generalforsamling om ny samle tank og vinterhane. Vi gik ud af 2019 med et underskud på 51.445 kr. Underskuddet kunne have været større hvis forening skulle have betalt grøn dag gebyrer tilbage som varslet på sidste generalforsamling, hvilket viste sig ikke at være tilfældet.

Spørgsmål til godtgørelse til Festudvalget, hvorfor skulle man lige pludselig modtage godtgørelse for et stykke frivilligt arbejde; henvises til bestyrelses beslutning om at det er et stykke arbejde man ønsker at honorerer,. Ellers blev diskussionen stoppet af dirigenten.

Kirsten 44 udtrykte at man Ikke skulle bruge vinterhaven til opfyldning af vandtanke, vi havde det oppe ved sidste års ordinær generalforsamling, Hun ville Ikke betale for folks brug af store mængder vand. Mente heller ikke hun skulle være kontrollør. Der blev henvist til at man lavede en henvendelse til bestyrelsen, som så ville tage affære, den enkle medlem skal ikke gå ind i diskussionen eller indgriben.

 1. Indkomne forslag:

  1. Fremlæggelse af plan A spande kun til brug ved fælleshuset til fælles arrangementer. Årlig udgift 150 kr pr have. Nedstemt

Fremlæggelse af plan B: Spande til alles brug på P Pladsen: Årlig udgift 300 kr pr have. Ved den nye affalds sorteringsordning bliver det ikke lovligt at have andre affaldshåndtering på nuværende tidspunkt – påbud fra kommunen. Vedtaget med stort flertal

  1. Afstemning af hvilken affalds sorteringsordning vi vælger: plan B, der blev op til den nye bestyrelse at finde den mulige og for os bedste placering af affaldsspande.

  2. Forslag fra Kenneth have 27. Fast tidspunkt for åbning og lukning af vand. Åbent d. 1 april lukket d. 1 oktober. Blev ændret til Fast dato for åbning og lukning af vand . Første weekend i april åbnes vandet. Sidste weekend i oktober lukkes vandet. Begrundelse for mange frostsprængte rør/haner, det er irriterende at man i lang periode skal være opmærksom på Hvornår det nu sker i år. Vedtaget med stort flertal.

 1. Fastlæggelse af haveleje: på baggrund af stigende udgifter foreslås en havelejestigning. Udgifter til Odense renovation, general stigning i prisniveau og et ønske om at øge vores opsparing til fremtidens vedligeholdelse/udskiftning af vandrør og dræn. Der er to forslag. På baggrund af vi valgte plan B angående affaldsordning .

  1. 550 kr pr have er den nødvendige stigning med lille opsparing

  2. 650 kr så vi kan begynde en opsparing til rør og dræn. Vedtaget med stort flertal.

Der blev stillet et forslag på 400 kr stigning men det blev afvist som en urealistiske af dirigenten.

 1. Valg til bestyrelsen:

Formand for 2 år: ingen kandidater, Anders ønskede ikke at genopstille, han havde lavet en ny formandsmappe og et USB stik med nyttige informationer til kommende formand og ham og resten af bestyrelsen står parat til at støtte op. MEN INGEN NY FORMAND, KONSEKVENS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING SÅ HURTIGT SOM MULIGT. VI KUNNE SÅLEDES IKKE KOMME VIDERE I VALG AF DE TO ANDRE BESTYRELSES MEDLEMMER. VI KUNNE GODT FORTSÆTTE MED PUNKT 10-11-12

 1. Valg til festudvalg:

Medlem for to år: Henning 24, Helle 70

Suppleant for et år: Kirsten 44

Festudvalget består desuden af Elsebeth 97 og Malene 100 der blev valgt i 2019. Samt den siddende kasserer .

 1. Valg til vurderingsudvalg: ingen eksisterende medlemmer, vi brugte folk fra egebækkens vurderingsudvalg i 2019. De kommende medlemmer skal på vurderingskursus

For 2 årig periode: Palle 7, Malene 100

For 1 årig periode: Jens Arne 26, Dorte 100, Kirsten 44

 1. Eventuelt:

Mostudvalg består af Helle og Erik 101 og Karin 99 ønsker at få nye deltagere som skal kunne overtage på sigt. Følgende meldte sig: Jesper 118, Elsebeth 98

Der er beskæringskursus i haveforeningen Egebæk d. 4 April kl 14 til 16 se opslag under aktiviteter. www.odensehavelodselskab.dk

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

01.12 | 20:39

Hej,
Måske andre havemennesker kan få gavn af denne fine guide:
http://designerstuen.dk/baeredygtige-moebler
Mange af os går op i bæredygtighed nemlig

...
24.05 | 12:40
Haver til salg har modtaget 4
21.05 | 14:41
Kontakt Bestyrelsen har modtaget 8
19.05 | 22:18
Vigtige information har modtaget 9
Du kan lide denne side