Standardside

Referat af Generalforsamling i Sct. Hans Haveforening                                     Odense den 13.02.2018

Der blev holdt et minuts stilhed for Claus Clausen

1.      a) Dirigent: Annette                                        Tilstede: 26 og 4 fra bestyrelsen

Dagsordenen blev godkendt

              b) Referent Pia

              c) Stemmeudvalg tre personer blev ikke brugt

       2. Bestyrelsens beretning blev fremlagt af kassere: Vi har haft et ganske godt år med nogle gode begivenheder. Vi havde en god Grisefest med et stort fremmøde. Mostdagene var lige så gode som de har været tidligere år. Vi har i den forbindelse fået sat ny container op så det bliver nemmere for alle at holde arrangementer og holde fællespladsen ren og ryddelig. Der er handlet ind til reparation af tag på container på parkeringspladsen.

Som alle ved holdt vi en ekstraordinær generalforsamling i maj hvor der skete et skift vedrørende kassere. Det har på det seneste været lidt problematisk i bestyrelsen på grund af formandens afgang i utide, og i forhold til at have penge i kassen til ex udlæg til generalforsamlingen, så har Jørgen og Henning fra bestyrelsen lagt penge ud for at vi kunne afholde mødet i dag.

I forhold til yderligere betaling af regninger og udgifter til forbundet har kassere bedt om henstand i 2 måneder. Der bliver spurgt ind til fra fremmøde hvad forklaringen er på hvilken årsag at nuværende formand Peter afgår. Der bliver hertil svaret at der er ingen personlig forklaring er og der henvises til Peters skrivelse på hjemmesiden den 22.1.2017.

3.      Fremlæggelse af revideret regnskab ved kasserer Palle Kromann: regnskabet blev godkendt

4.      Indkomne forslag: med at nedfælde de store træer over bag ved sportspladsen tages efter generalforsamlingen af den nye bestyrelse. Bestyrelse forslog at havelejen for 2018 skulle op med 100 kr.: Godkendt

Angående forslag om betaling af 100 kr. i ekstra vand til de haveejere der bor i haven, blev trukket tilbage.

5.      Budget vejledende for 2018 fremlagt ved Kassere Palle Kromann og godkendt. Dog en slå-fejl i bestyrelsens godtgørelse i form a tlf./internet samt arbejdstøj, som vil blive rettet til 10.500 kr.

6.      Valg:

a)      Valg af formand for en to årig periode: Kim Aagaard have nr. 23

b)     Sigga have nr. 22 valgt som bestyrelsesmedlem for en to årig periode

c)      Bestyrelsesmedlem Jørgen have 32 modtager genvalg for en to årig periode

d)     Valg af suppleanter: Kirsten have 44 Janne have 51

e)     Valg af revisor for en to årig periode Pia have 49. Karin S. fortsætter for en et årig periode

f)       Valg af to revisor suppleanter for en et årig periode: Anders have 6, Rene have 38

 

7.      Valg af delegerede til repræsentantskabsmøde i Odense Havelodsselskab: Bestyrelsen

8.      Vurderingsudvalg: Anders have 6, Lars have 17, Janne have 51.                                                               

Leif O Pedersen fra Havelodsselskabet gør opmærksom på at det er muligt at komme på vurderingskursus i april 2018.

9.      Festudvalget:  Har haft overskud og der vil blive sat en Hjertestarter op når der er samlet penge nok ind, der arbejdes videre med sponsorer. Der bliver mulighed for at give et bidrag ved Giroindbetaling. I vil snarest få meddelelse herom. Haveforeningen har 85 års fødselsdag i år hvilket afholdes på Marienlund Hovedgård den 10 marts fra 13-17. Info i tavlerne. Bestyrelsen/festudvalget vil pt. holde det internt. Vælger bestyrelsen at invitere de andre haveforeninger samt kredsen, vil der fra Kredsens blive givet et tilskud

Formand Kim Aagaard fik det sidste ord: Takker på bestyrelsens vegne for et godt møde, Jeg skal gøre mit bedste som formand for foreningen.     

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

01.12 | 20:39

Hej,
Måske andre havemennesker kan få gavn af denne fine guide:
http://designerstuen.dk/baeredygtige-moebler
Mange af os går op i bæredygtighed nemlig

...
24.05 | 12:40
Haver til salg har modtaget 4
21.05 | 14:41
Kontakt Bestyrelsen har modtaget 8
19.05 | 22:18
Vigtige information har modtaget 9
Du kan lide denne side