Sct. Hans H/F Vedtægter

Vedtægter truffet på generalforsamlinger

Tillægshaver:  Der gives mulighed for tilægshave med lejetid på et år, § 16, 1 i ¨vedtægter for Odense havelodsselskab og tilsluttede foreninger¨ Praksis er at man fortsætter brugsretten over tillægshaven indtil man ønsker at afgive denne.  Man skal informere den ansvarlige fra bestyrelsen inden sæsonstart 1.maj hvis man ikke længere ønsker tillægshaven.  Leje af tillægshaver indebære at man dyrker haven samt holde rent i - og klippe tilhørende hæk.  Der laves en gældende venteliste og overdragelse af tillægshaverne sker kun gennem bestyrelsen.   Den/dem der står på venteliste vil få tibudt en ledig tillægshave i den rækkefølge de er skrevet op.  Leje af tillægshaver koster 0 kr.

 

Indkommende forslag:  Forslag fra Niels nr. 26; Andående grønt område ud til Victoriagade, ville de være godt at plante et brombærhegn.

1.  Forlsag var fra bestyrelsens kassereren.  Omhandlede købeloven der siger, at der er en tortrydelsesret på et køb på 6 dage.  Af den årsag forslår kassereren, at køber ved salg, deponere pengene på freningens knto i 6 dage hvorefter kassereren overføre pengene til sælger.  Dette for at sikre at freningen ikke kommer i økonomisk klemme.

Forslaget blev vedtaget..

2.  Kasseren ønsker et MasterCard/DK  for at kunne betale for b.la. foreningens hjemmeside, hvilket kræver et betalingskort.  Det har hidtil været kassererens private betalingskort der er blevet brugt, derfor ønskes et betalingskort til foreningen.

Forslaget blev vedtaget..

3.  Tina have nr. 33 ønsker at toilettet tømmes oftere i sæsn '16.  Det blev ændret til at der skulle holdes bedre øje med toilettets tank og at bestyrelsen bestæbte sig på at tømme den oftere.

Forslaget blev vedtaget..

(2016)

Nedsættelse af festudvalg.  Formand Peter afleverede en besluttede vedtægt omkring festudvalg fra 1999 til Peer.

1 medlem for 1 år, valgt blev Sigga Have nr. 22

2 medlemmer for 2 år, valgt blev Annette have nr. 23, Henning have nr. 24,

1 bestyrelsesrepræsentant, valgt blev Claus have nr.22.

1 supleant til festudvalget, valgt blev Jan have nr. 10.

 

(2017)

Kloak og helårsvand på fællestoilettet.

Der blev fremlagt 2 tilbud med kloak og helårsvand og et forslag om en tillægstank og helårsvand fra gang 2's vandforsyning.

Efter længere debat, blev der afstemt om de 2 tilbud med helårsvand og kloak som bestyrelsen var blevet bedt om at fremskaffe ved generalforsamlingen i februar.

Spørgsmålet var om man var villig til at investerer 250.000 kr. i at få kloak og helårsvand på fællestoiletet.

Afstemning ved håndsoprækning.

Det vlev nedstemt med overvældende flertal så yderlige beregninger blev skrinlagt.

 

(2019)

Forslag 1 + 2; Opsætning af vandmålere.  (Den afgående bestyrelse)

Forslaget blev ikke vedtaget..

 

Forslag 3;  (Rie Mørk have nr. 92, Lene Lund have nr. 84 og Elsebeth Jensen have nr. 97)

Opsætning af 4 stk. vinterhaner, en på hver gang.

Forslaget blev ikke vedtaget..

 

Forlag 4; (Rie Mørk have nr. 92, Lene Lund have nr. 84 og Elsebeth Jensen have nr. 97)

Opsætning af 2 vinterhaner.

 

Forslagsstillere ændrer sit forslag til at kun at omfatte én vinterhane

Afstemning ved håndsoprækning: JA 46 og NEJ 38 stemmer.

Forslaget blev vedtaget..

 

Forslag 5 - (Lone og Allan have nr. 2)

Etablering af bump på gennemfartsvejen gang 1.

Forslaget blev vedtaget..

 

Forslag 7 - 6 punkter (Bettina have nr. 13 og Tina have nr. 33)

Pkt. 1 - Salget af have 35 går tilbage og sættes til salg på auktion.

Bettina (13):  Det er fast prcedure i foreningen, at når foreningen overtager en have pga. misligholdelse, skal den pågældende have annonceres til salg i foreningen og derpå sælges på auktion.

Forsamlingen bliver enig om, at man lukker denne sag og kigger fremad.  Dette naturligvis med en aftale om, at aftalte regler overholdes fremadrettet, dvs. sådanne handler, hvor foreningen må overtage en have, fremadrettet behandles efter de retningslinjer der er vedtaget i haveforeningen.

Det vil sige:  at når foreningen overtager en have pga. isligholdelse, skal den pågældende have annonceres til salg i foreningen og hvis den ikke sælges her, skal den derpå sælges på åben auktion.  Medlemmer kan so hidtil, sælge sine have til hvem de vil og for den pris der kan opnås, i forhold til max vurdering og altid i samarbejde med bestyrelsen, jf. fældende regler.

Pkt. 2 - Indbydelse til generalforsamling vedlagt dagsorden, regnska og budget, udsendes på mail hvor det er muligt.  Derudover offentliggøres dagsordenen i tavlerne og på foreningens hjemmeside, med oplysning om hvor man kan afhente det reviderede regnskab og budget, der er omfattet af dagsordenen.

Afstemning ved håndsoprækning. 

Forslaget blev vedtaget.

 

Pkt. 3 - Bestyrelsen laver en fane på foreningens hjemmeside, hvor besluttede ordensregler for foreningen synliggøres.

Afstemning ved håndsoprækning.

Forslaget blev vedtaget..

 

Pkt. 4 - Enhver der modtager valg til dirigent på generalforsamlingen, skal kende reglerne for at lede en generalforsamling.

Der blev ikke stemt om punktet.  I stedet opfordres medlemmer der kunne have interesse for at lære disse regler, at følge et sådant kursus i kolonihaveforbundet.  Fremgår af deres hjemmeside.

Pkt. 5 - Bestyrelsen skal lave en forretningsorden,, der er synlig for medlemmerne på hjemmesiden og i tavlerne, hvor man vedtager procedure for følgende 5 områder:

1.  Opbevaring af foreningens dokumenter (arkiv

2.  Hvordan kommunikation i foreningen skal foregå (Hjemmeside/Tavler/Email)

3. Hvordan og med hvilket varsel indkaldelse til bestyrelsesmøder - og hvordan kommende møder/dagsordener formidles til medlemmerne.

4.  Procedure for at få punkter på dagsordenen til bestyrelsesmøder (hvordan og frist)

5.  Procedure for hvordan man sikrer, at medlemmerne kan følge med i hvad der besluttes og diskuteres på bestyrelsesmøderne.  (Beslutnings - eller diskussionsreferater der er tilstrækkeligt detaljerede/informative).

Alle punkter blev vedtaget..

 

Pkt. 6 - Det foreslås, at der anvendes autoriseret revisor til kassererposten/revisionen.

Der var en del debat om emnet.

Blandt andet blev det nævnt, at der jo var mulighed for at revidere mere end en gang o året, hvis man vurderede at der var behov for det.

Der er også flere der udbyder kurser om enet, blandt andet ¨frivilligcentret¨og vist også Kolonihaveforbundet.

Der var også forslag m at anvende et andet regnskabsprogram.  Carsten fra Havelodsselskabet forslog systemet ¨winkas¨som koster ca. 500 kr. pr. halvår at bruge og Peter fra have nr. 93 mente, at Odense Kommune kunne tilbyde et system.

Der blev ikke stemt o punktet, men generalforsamlingen udtalte en opfordring til kommende kasserer, om at gennemføre kursus.

 

Vandnigsregler:

BEÆRK !!!

Vi har datovanding gældende for perioden 1/4 til 1/10

D.v.s.  at lige have numre må vande på lige datoer.

Og ulige have numre må vande på ulige datoer.

Gældende for alt vanding med slanger og vandingsanlæg samt fyldning af mindre soppe-bassiner.

Vanding kan foregå i tidsrummet 06:00 - 10:00 samt 16:00 - 22:00

Vandbassiner på arealerne må ikke anlægges dybere end 20 cm.

Soppe/bade bassiner skal holde sig på max 250 l.

 

 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

01.12 | 20:39

Hej,
Måske andre havemennesker kan få gavn af denne fine guide:
http://designerstuen.dk/baeredygtige-moebler
Mange af os går op i bæredygtighed nemlig

...
24.05 | 12:40
Haver til salg har modtaget 4
21.05 | 14:41
Kontakt Bestyrelsen har modtaget 8
19.05 | 22:18
Vigtige information har modtaget 9
Du kan lide denne side